Flek-logo

Foreningen af Liberale Erhvervsdrivende i Køge

OM FORENINGEN

Ordinær generalforsamling 2017

FLEK afholdt ordinær generalforsamling den 1. juni 2015 kl. 17:00 hos Addere Revision, Galoche Allé 6 i Køge.
Læs formand Carl-Johan Juul Jensens følgebrev til indkaldelsen her:

 

Den 1. juni 2017 kl 17.30 afholdes der ordinær generalforsamling i FLEK – Foreningen af Liberale Erhvervsdrivende i Køge. 

Formålet med FLEK er ”at vælge en repræsentant til Køge Erhvervsudviklingsråd, at varetage forhold af fælles interesse for de liberale erhvervsdrivendes interesser i enhver henseende”. 

KEU – Fonden Connect Køge. 

Der er sket en væsentlig ændring i organisationen af Køge Erhvervsudviklingsråd, KEU. Det er besluttet at samle en række institutioner og foreninger omkring erhverv og turisme i Køge i en ny organisation Fonden Connect Køge. 

Fonden Connect Køge vil overtage ansvaret og driften af aktiviteterne i Køge Erhvervsservice, herunder vækstfabrik Køge, Køge Bugt Erhvervscenter, Visit Køge og opgaver i relation til turisme og drift af det nuværende turistkontor. Herudover vil Fonden Connect Køge varetage internationale projekter og koordinering heraf mellem erhverv, uddannelsesinstitutioner og Køge Kommune. Endelig vil Fonden Connect Køge forestår PR interesser og branding af Køge overfor nationale og internationale interesser, investorer mv. 

Budgettet i den nye organisation er i størrelsesordene kr. 8 mio. Der skal ansættes dirktør og etableres særskilt sekretariat mv. i egne lokaler. 

Aktiviteterne i det nuværende KEU vil i stort omfang blive overført til Fonden Connect Køge og KEU har fået nye vedægter. Heraf fremgår det at KEU vælger 6 ud af 9 bestyrelsesmedlemmer i Fonden Connect Køge og dermed have væsentlig indflydelse i Fonden Connect Køge. KEU vil forsat have til formål at fremme dialogen mellem relevante erhvervsorganisationer, turisme, kultur, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. 

FLEK er i de nye vedtægter for KEU sikret medlemskab i KEU. Vi kan via dette medlemskab fremme og varetage vore interesser som repræsentant for de Liberale Erhverv I Køge. 

På vores generalforsamlingen vil såvel ikke som nuværende medlemmer være velkommen og vi har inviteret formanden for Fonden Connect Køge Michael Buhl til at fortælle os om Fonden Connect Køge visioner og tanker. 

Vi håber at rigtig mange møder op med gode ideer tiltag i det nye år. 

 
 
Herunder kan du læse indkaldelse, dagsorden og referat.

MEDLEMMER

NOGLE AF FORENINGENS
MEDLEMMER:

aogj reklamebureau

Torben Jantzen

Grafiker

Københavnsvej 72-74
4600 Køge

T: 28 15 26 96

torben@aogj.dk

Beierholm Køge

Hanne Kjærbølling

Fændediget 13
4600 Køge

Statsaut. revisor

T: 56 65 52 52

hkb@beierholm.dk

aogj reklamebureau

Torben Jantzen

Københavnsvej 72-74
4600 Køge

Grafiker

T: 28 15 26 96

torben@aogj.dk

LE34

Poul Moesgaard

Stensbjergvej 11, 1.
4600 Køge

Landinspektør

T: 56 63 38 00‎

pm@le34.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER

ERHVERVSKALENDER

uge 23 30. maj - 5. jun 2022
tirsdag 31. maj kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 24 6. - 12. juni 2022
tirsdag 7. juni kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 25 13. - 19. juni 2022
tirsdag 14. juni kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 26 20. - 26. juni 2022
tirsdag 21. juni kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 27 27. jun - 3. jul 2022
tirsdag 28. juni kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 28 4. - 10. juli 2022
tirsdag 5. juli kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 29 11. - 17. juli 2022
tirsdag 12. juli kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 30 18. - 24. juli 2022
tirsdag 19. juli kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 31 25. - 31. juli 2022
tirsdag 26. juli kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 32 1. - 7. august 2022
tirsdag 2. august kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >

I samarbejde med: